Liên hệ

Liên Hệ

Germe – Trụ sở chính
73 TRÀNG THI
Tel: 04 62601373
Hotline: 0982 26 25 24
SHOWROOMS
Add1 : 258 BÀ TRIỆU – Tel : 0462921664
Add2 : 64 HÀNG NÓN- Tel: 0462601374
Add3 : 106C1 PHẠM NGỌC THẠCH – Tel: 0462601371
Add4 : 195 CẦU GIẤY- Tel: 0462601370
Add5 : 73 TRÀNG THI – Tel: 0462601373
Add6 : 137 XUÂN THỦY – Tel: 0466526482
Add7 : 237 CẦU GIẤY- Tel : 0466509671

Add8: 114 CẦU GIẤY -Tel: 0466509531

FOLLOW US ON SOCIAL

TOP
0

Giỏ hàng