Liên hệ

Liên Hệ

Germe
– Trụ sở chính

73 TRÀNG THI
Tel: 024 62601373
Hotline: 0982 26 25 24
SHOWROOMS
Add1 : 258 BÀ TRIỆU – Tel : 02462921664
Add2 : 64 HÀNG NÓN- Tel: 02462601374
Add3 : 106C1 PHẠM NGỌC THẠCH – Tel: 02462601371
Add4 : 195 CẦU GIẤY- Tel: 02462601370
Add5 : 73 TRÀNG THI – Tel: 02462601373
Add6 : 137 XUÂN THỦY – Tel: 02466526482
Add7 : 237 CẦU GIẤY- Tel : 02466509671

Add8: 114 CẦU GIẤY – Tel: 02466509531

Add9:  273 XÃ ĐÀN – Tel: 0987779102

Add10: 51 THÁI HÀ – Tel: 0973037490

FOLLOW US ON SOCIAL

TOP
0

Giỏ hàng